Бюджет


Планове и отчети на бюджета на Основно училище - „ Васил Левски „ с.Средно село за 2023 година:

14 февруари 2024 г.

8. Отчет изв. бюджет  ОУ В  Левски

7. Отчет   бюджет  ОУ В  Левски

18 октомври 2023 г.

6.2.. Отчет изв.  бюджет  ОУ В  Левски

6.1. Отчет изв. бюджет  ОУ В  Левски

5. Отчет   бюджет  ОУ В  Левски

28 август 2023 г.

4. Отчет изв.  бюджет  ОУ В  Левски

3. Отчет   бюджет  ОУ В  Левски

12 Април 2023 г.

2. Отчет изв.  бюджет  ОУ В  Левски

1. Отчет   бюджет  ОУ В  Левски

Планове и отчети на бюджета на Основно училище - „ Васил Левски „ с.Средно село за 2022 година:

Бюджетен план на ОУ Васил Левски за 2022 г.

17 януари 2023 г.

11. Отчет изв.  бюджет  ОУ В  Левски

10. Отчет изв.  бюджет  ОУ В  Левски

9. Отчет бюджет  ОУ В.Левски

13 октомври 2022 г.

8. Отчет-2 изв.  бюджет  ОУ В  Левски 

7. Отчет-1 изв.  бюджет  ОУ В  Левски 

6. Отчет бюджет  ОУ В. Левски

07 юли 2022 г.

5. Отчет изв.  бюджет  ОУ В  Левски

4. Отчет изв.  бюджет  ОУ В  Левски

3. Отчет бюджет  ОУ В. Левски

27 април 2022 г.

2. Отчет изв.  бюджет  ОУ В  Левски

1. Отчет бюджет  ОУ В. Левски

Планове и отчети на бюджета на Основно училище - „ Васил Левски „ с.Средно село за 2021 година:

10 януари 2022 г.

9. Отчет изв.бюджет -ОУ В.Левски

8. Отчет изв.бюджет -ОУ В.Левски

7. Отчет бюджет -ОУ Васил Левски

28 октомври 2021 г.

6. Отчет изв.  бюджет  ОУ В  Левски

5. Отчет изв.  бюджет  ОУ В  Левски 

4. Отчет бюджет  ОУ В. Левски

30 юни 2021 г.

3. Сканирани отчети за второ тримесичие на бджета

16 април 2021 г.

2. Отчет изв.  бюджет  ОУ В  Левски

1. Отчет бюджет  ОУ В.Левски

Планове и отчети на бюджета на Основно училище - „ Васил Левски „ с.Средно село за 2020 година:

18 януари 2021 г.

9. Отчет изв.  бюджет  м Декември   ОУ В  Левски  Средно село

8. Отчет бюджет  м Декември   ОУ В.Левски  Средно село      

19 октомври 2020 г.

7. Отчет изв. бюджет  м. Септември ОУ В. Левски  с. Средно село дейност 337

6. Отчет бюджет  м. Септември  ОУ В. Левски  с. Средно село дейност - 322  ДД  389 ДД

08 юли 2020 г.

5. Отчет изв.бюджет -м.Юни  ОУ В.Левски  Средно село  - дейност 337

4. Отчет бюджет -м.Юни  ОУ В.Левски  Средно село  - 322 – ДД ; 389-ДД

07 април 2020 г.

3. ОУ В.Левски - отчет бюджет

2. ОУ В.Левски - отчет изв.бюджет

1. ОУ Васил Левски - План бюджет

Планове и отчети на бюджета на Основно училище - „ Васил Левски „ с.Средно село за 2019 година:

17 януари 2020 г.

7. отчет- ОУ-В.Левски - бюджет -IV тр.

6. отчет- ОУ-В.Левски - изв.бюджет -Проект

17 октомври 2019 г.

5. ОУ Васил Левски - Отчет извнбюдж. към 30-09-2019г.

4. OУ Васил Левски - Отчет бюдж. към 30-09-2019г.

17 юли 2019 г.

3. Отчет на бюджета на ОУ В.Левски към 30-06-2019г.

22 април 2019 г.

2. Отчет на бюджета за първото тримесечие

02 април 2019 г.

1. Бюджетен план ОУ Васил Левски -2019г.

Планове и отчети на бюджета на Основно училище - „ Васил Левски „ с.Средно село за 2018 година:

16 януари 2019 г.

9. ОУ В.Левски с.Средно село -Годишен отчет -изв.бюджет

8. ОУ В.Левски с.Средно село -Годишен отчет -бюджет

22 октомври 2018 г.

7. ОУ Васил Левски - Отчет извнбюдж. 3- ро тримесечие

6. ОУ Васил Левски - Отчет бюдж. 3- ро тримесечие

8 юли 2018 г.

5. ОУ Васил Левски - Отчет извнбюдж. 2- ро тримесечие

4. ОУ Васил Левски - Отчет бюдж. 2- ро тримесечие

24 април 2018 г.

3. отчет - ОУ В.Левски - изв.бюджет

2. отчет - ОУ - В.Левски -бюджет

1. Бюджетен план ОУ Васил Левски -2018г.