Г алерия


Писарево и Средно село се събраха за общ „Празник на буквите“